Kontakt

TEFIS, s.r.o.
Mládežnícka 213/38
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
+421/42/4260 322
+421/905 638 311-2

Juraj Teska
teska@tefis.sk
+421 905 638 311
GENERÁLNY RIADITEĽ

Robert Králik
kralik@tefis.sk
+421/905 638 312
TECHNICKÝ RIADITEĽ

Miroslava Zboniaková
zboniakova@tefis.sk
+421 907 544 116
EKONOMICKÉ ODDELENIE

DISPEČING

Filip Teska
filip@tefis.sk
+421 907 683 898

Andrej Králik
kralik.andrej@tefis.sk
+421 915 221 196